Ми робимо
інформацію доступною

Постанови про правпорушення


27.10.2003

Постанова № 517-КФ

про накладення санкції за правопорушення на ринку цінних паперів
ТУ в м.Києві


ПОСТАНОВА № 517-КФ

м. Київ

2003-10-27

Я, уповноважена особа Комісії за дорученням Голови Комісії від 15 липня 2003 року № 25-КФ, т. в. о. начальника управління корпоративних фінансів Борисенко Андрій Миколайович, розглянувши, у присутності головного спеціаліста відділу реєстрації емісій інституційних та професійних учасників ринку управління корпоративних фінансів Краснікової Марини Олександрівни та представника закритого акціонерного товариства "Страхова компанія "Юпітер-М" Матлака Олександра Олександровича (довіреність від 20.10.2003 №3, паспорт серія СК №354090, виданий Києво-Святошинським РУ ГУ МВС України в Київській області 2 жовтня 1996 року) матеріали справи про правопорушення на ринку цінних паперів у відношенні закритого акціонерного товариства "Страхова компанія "Юпітер-М", місцезнаходження: М.Симферополь, вул. Комсомольська, 6 оф. 40, тел. (0652) 51-20-83, код за ЄДРПОУ 22321992, поточний рахунок 26306501104 в КРУ ВАТ "Державний Ощадний банк України", МФО 324805,

ВСТАНОВИВ:

закритим акціонерним товариством «Страхова компанія «Юпітер-М» порушено вимоги підпункту е) пункту 2.2 Положення про порядок реєстрації випуску акцій закритих акціонерних товариств, затвердженого рішенням Комісії від( 11.06.2002 №167, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16.07.2002 за №587/6875, а саме: до дня реєстрації змін до статуту товариства, пов'язаних із збільшенням розміру статутного капіталу, акціонером ЗАТ СК «ІНРЕЗЕРВ» не було сплачено не менше 50 відсотків номінальної вартості акцій додаткової і емісії. Згідно з поясненнями представника ЗАТ "СК "Юпітер-М" Матлака О.О зазначене правопорушення здійснено ненавмисно у зв'язку з неуважним опрацюванням нормативно-правових актів Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку. Враховуючи наведене та керуючись п. 5 ст. 8 Закону України "Про державне, регулювання ринку цінних паперів в Україні" та п. 18.5 "Правил розгляду справ про порушення вимог законодавства на ринку цінних паперів та застосування санкцій", затверджених рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 13.02.01. №27,

ПОСТАНОВИВ:

1. За порушення вимог законодавства про цінні папери закритому акціонерному товариству «Страхова компанія «Юпітер-М» винести попередження. 2. Дану постанову направити особі, до якої застосовано санкцію. Постанову може бути оскаржено протягом десяти днів до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку або до суду у встановленому чинним законодавством порядку.