Ми робимо
інформацію доступною

Постанови про правпорушення


06.11.2003

Постанова № 539-КФ

про накладення санкції за правопорушення на ринку цінних паперів
ТУ в м.Києві


ПОСТАНОВА № 539-КФ

м. Київ

2003-11-06

Я, уповноважена особа Комісії, член Комісії - Івченко Віктор Анатолійович, розглянувши у присутності провідного спеціаліста відділу реєстрації емісій інституційних та професійних учасників ринку цінних паперів та органів місцевого самоврядування управління корпоративних фінансів Босової Олени Анатоліївни, начальника відділу супроводження справ про правопорушення на ринку цінних паперів юридичного управління Саковської Наталії Григорівни та представника закритого акціонерного товариства "СК "Юпітер-М" Матлака Олександра Олександровича (довіреність №3 від 20.10.2003, паспорт серії СК №354090, виданий Києво-Святошинським РУГУ МВС України в Київський області 02 жовтня 1996 р.) матеріали справи про правопорушення на ринку цінних паперів у відношенні закритого акціонерного товариства "Страхова компанія "Юпітер-М", місцезнаходження: м. Сімферополь, вул. Комсомольська, 6, оф. 40, тел. (0652) 51-20-83, код за ЄДРПОУ 22321992, поточний рахунок 26306501104 в КРУ ВАТ "Державний Ощадний банк України", МФО 324805,

ВСТАНОВИВ:

згідно з актом від 22 жовтня 2003 року №183-КФ про правопорушення на ринку цінних паперів, закрите акціонерне товариство «Страхова компанія «Юпітер-М» несвоєчасно надало до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку документи на реєстрацію випуску акцій (вх. №4713 від 18.09.2003), тим самим порушило вимоги пункту 2.1 Положення про порядок реєстрації випуску акцій закритих акціонерних товариств, затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 11.06.2002 №167, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16.07.2002 за №587/6875, відповідно до якого не пізніше 60 календарних днів з дати державної реєстрації статуту (статут товариства зареєстровано Виконавчим комітетом Київської районної ради м. Сімферополя 22.04.2003), товариство повинно подати до реєструвального органу документи для реєстрації випуску акцій. Згідно з поясненнями представника ЗАТ "СК "Юпітер-М" Матлака О.О. зазначене правопорушення здійснено ненавмисно у зв'язку з неуважним опрацюванням нормативних актів Комісії. При цьому зазначає, що права акціонерів у зв'язку із здійсненням правопорушення порушено не було. Враховуючи наведене та керуючись абз. 3 ч. 1 ст. 11 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні та п. 18.3 "Правил розгляду справ про порушення вимог законодавства на ринку цінних паперів та застосування санкцій", затверджених рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 13.02.01. №27,

ПОСТАНОВИВ:

1. За порушення вимог законодавства про цінні папери та нормативних актів Комісії, а саме: за несвоєчасне подання до Комісії документів на реєстрацію випуску акцій на закрите акціонерне товариство «СК «Юпітер-М» накласти штраф у розмірі вісімсот п'ятдесят гривень, які слід перерахувати в доход Державного бюджету України за балансовим рахунком 3111 "Надходження до загального фонду державного бюджету", символ 101, по коду 23030300 бюджетної класифікації, на рахунок територіального органу казначейства за місцезнаходженням платника протягом 15 днів з моменту отримання цієї постанови. Копію розрахункового документу, який буде підтверджувати виконання цієї постанови, направити в юридичне управління Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку. 2. Дану постанову направити особі, до якої застосовано санкцію. Постанову може бути оскаржено протягом десяти днів до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку або до суду у встановленому чинним законодавством порядку.