Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Дата здійснення дії: 12.12.2012
Дата публікації 12.12.2012 19:01:00
Найменування емітента* Приватне акціонерне товариство "Страхова компанія "Юпітер-М"
Юридична адреса* 95017, АР Крим, м. Сімферополь, вул. Комсомольська, б.6
Керівник* Мазурова Марина Володимирівна - Директор. Тел: 0652249605
E-mail* upiterm@poluostrov.net
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
Згідно рішення Загальних зборів акціонерів (протокол від 12.12.2012)
Відкликана Ревізор Акулова Валентина Василівна. Володіє 0,0125 % статутного капіталу. Перебувала на посаді з 2002.
Призначений на посаду Ревізора Одновалов Олександр Анатолійович. Володіє 12 % статутного капіталу. Строк, на який призначено особу – 5 років. Попереднє місце роботи – заступник директора ПрАТ "СК "Юпітер-М".
Вказані особи згоди на розголошення персональної інформації не надали, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не мають.

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Директор Мазурова Марина Володимирівна