Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій
Дата здійснення дії: 28.04.2012
Дата публікації 03.05.2012 19:01:00
Найменування емітента* Приватне акціонерне товариство "Страхова компанія "Юпітер-М"
Юридична адреса* 95017, АР Крим, м. Сімферополь, вул. Комсомольська, б.6
Керівник* Мазурова Марина Володимирівна - Директор. Тел: 0652249605
E-mail* upiterm@poluostrov.net
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
Згідно отриманого 28.04.2012 від депозитарію зведеного облікового реєстру власників іменних цінних паперів відбулися наступні зміни:
пакет Пайовий венчурний інвестиційний фонд недиверсифікованого виду закритого типу "Преміум", що розташована м.Київ,вул.Володимирська 6/1 зменшився до 0 акцій, що складає 0.000%.
пакет юридичної особи Публічне акціонерне товариство "ЗНВКІФ" Портфельні інвестицій", що розташована м.Київ,вул.Московська 37/2,оф.№3 зменшився до 0 акцій, що складає 0.000%.
власник акцій - фізична особа набув 96 000 акцій, що складає 12.000%.
пакет власника акцій - фізичної особи збільшився та становить 607300 акцій, що складає 75.912%.
пакет юридичної особи Публічне акціонерне товариство "ЗНВКІФ "КонтрольФінанс", що розташована м.Київ,вул.Московська 37/2,оф.№2 зменшився до 0 акцій, що складає 0.000%.

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Директор Мазурова Марина Володимирівна